top of page

Psykiatrisk och Endokrinologisk Mottagning för barn och ungdomar

Mottagningen består av två specialiserade enheter: - barnpsykiatri (BUP)  och barnendokrinologi/ diabetes/ obesitas.

Om oss

 

Michail Kaikis: Har arbetat som specialist barnläkare sedan 2011 och som barnpsykiater sedan 2016 tjänstgjort inom både den offentliga och den privata medicinsk och psykiatrisk hälso- och sjukvården för barn och ungdomar inom Västra Götaland.

Thomas Kintis: Har arbetat som specialist barnläkare sedan 2010 och specialiserat sig inom barnendokrinologi och diabetes samt obesitas hos barn och ungdomar. Har arbetat på Östra Sjukhuset i Göteborg på enheten för barnendokrinologi, barndiabetes, barnfetma.

Söker du vård?

Vi tar emot barn och ungdomar i behov av psykiatrisk, medicinsk och endokrinologisk bedömning och behandling.

Child psychiatry and endocrinology unit

We offer medical services (evaluation, assessment, treatment) in general paediatric issues and within child psychiatry, child endocrinology.

The unit is staffed with the following physicians:

Michail Kaikis specialist in paediatrics and child psychiatry. Thomas Kintis specialist in paediatrics, child endocrinology, diabetes, obesity.

bottom of page